Кеңештин курамы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин курамы

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри – Кеңештин төрагасы

Кеңештин мүчөлөрү:

Кыргыз Республикасынын Биринчи вице-премьер-министри
Кыргыз Республикасынын Экономика министри
Донордук уюмдардан эки өкүл
Кыргыз Республикасында белгиленген тартипте юридикалык жак катары катталган бизнес-ассоциацияланган түзүмдөрдөн - бизнес-ассоциациялардын өкүлдөрү (макулдашуу боюнча) Кеңештин мүчөлөрү боло алышат.

Кеңештин катчысы.