Аймактык кенештин отурумунун протоколдору Ош областы