Аймактык кенештин отурумунун кун тартиптери Ош областы