Аймактык кенештин отурумунун кун тартиптери Нарын областы