Кыргызстанда жашыл бизнес

20-сентябрда Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Инвестициялык кеңештин Секретариатынын жетекчиси Улук Кыдырбаев “Кыргызстанда жашыл бизнес: Туруктуу тажрыйбаны өнүктүрүү” аттуу иш-чарада жашыл экономика чөйрөсүндө мамлекеттик-жеке диалогдун туруктуу платформасы катары Инвестициялык кеңештин ролу жөнүндө презентация тартуулап, «жашыл» саясатты калыптандырууда түп тамырынан бери өзгөрүү, мамлекеттик-жеке диалогдун (ПДП) негизинде гана мүмкүн болоорун белгилеп кетти.